David Rönnberg Sjödin - DigiProcess i Sverige

Kontakt vid Luleå Tekniska Universitet

David Rönnberg Sjödin

Associate professor Luleå University of TechnologyEntrepreneurship and Innovation
Work Phone: +46 920 491819
Photo of David Rönnberg Sjödin
Categories: Partners, Sweden

IUC: Industriellt Utvecklingscentrum