DigiProcess Suomessa

Lapin ammattikorkeakoulu

Teollisuus ja luonnonvarat toimii Kemissä ja Rovaniemellä. Alalla on noin 1 800 opiskelijaa ja noin 150 hengen henkilöstö, josta 75 T&K-henkilöstöä. T&K-toiminnassa fokus on soveltavassa tutkimuksessa ja yritysten tuotannon, tuote- ja palvelukehityksen tukemisessa sekä laboratoriopalveluissa. Vuoden 2017 budjetoitu vaihto on 6 miljoonaa €. TKI-ryhmät ovat: Arctic Civil Engineering, Arctic Power (kylmän ilmaston teknologiat, ICT), Arctic Steel & Mining, luonnonvarat, kunnossapito, optisen mittaustekniikan laboratorio, ohjelmistolaboratorio (pelillisyys, 3D simulaatiot) ja testauspalvelut. Toiminta on sekä alueellista, kansallista että Eurooppa-tasolla toimivaa.

Process-SME projektissa tavoitteenamme on edistää digitaalisten ekosysteemien kehittymistä ja tukea PK-yrityksiä heidän kehittäessään digitaalisia tuotteita ja palveluja vastaamaan entistä paremmin pohjoisen alueen kaivosten ja prosessiteollisuuden tarpeita

Jani Sipola toimii hankkeen ja projektipäällikkönä

Yhteystiedot:

No results.

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti

Kerttu Saalasti Instituutti on kansainvälisessä verkostossa toimiva tutkimusinstituutti. Instituutti on uuden tiedon tuottaja, osaamisen välittäjäorganisaatio, uusien teknologisten ratkaisujen kehittäjä ja hankkeiden haluttu yhteistyökumppani. KSI:n tutkimuksen teema on ”Operational Excellence of Micro Enterprises”. Tutkimustoiminnan tavoitteena on mikro- ja pk-yritysten kehittäminen, tuotantotekniikan tutkimus, tutkitun tiedon tuottaminen sekä uusien innovaatioiden ja nopeiden kokeiluiden edistäminen yritysten toiminnallisen erinomaisuuden kehittämiseksi. KSI:n tutkimustoiminnassa on tärkeää yhteiskunnallinen ja alueellinen vaikuttavuus.

Yhteystiedot:

No results.

 

MicroENTRE

Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä MicroENTRE Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä MicroENTRE on kansainvälisesti tunnettu pohjoisten alueiden mikroyrittäjyyden arvostettu asiantuntija ja kumppani. Tulokset julkaistaan arvostetuilla tieteellisillä foorumeilla.

Ryhmän toiminta tukee toiminta-alueensa profiloitumista mikroyritysten kasvualustana. Tutkimusryhmän kohteena ovat mikroyritykset ja niiden kehittämisen kannalta keskeiset tutkimus-, kehitys- ja koulutustoimijat.

 

 

 

 

 

 

Yhteystiedot:

No results.

Photo of Kyllikki Taipale-Erävala
Postdoctoral Researcher University of OuluKerttu Saalasti Institute, MicroENTRE

 

NIHAK RY

NIHAK on kehittämisorganisaatio, jonka toimintatapa uudelleenorganisoitiin vuonna 2010. Se tarjoaa yritys- ja aluekehityspalveluja Nivala-Haapajärven seudun yrityksille ja kunnille.
Yhdessä Yritys-Suomi -palveluverkoston ja muiden yhteistyökumppaniemme kanssa luomme menestymisen edellytyksiä alueellamme edistämällä saavutettavuutta, asiantuntemusta ja verkostoitumista. Tällä hetkellä organisaatiossamme työskentelee 14 asiantuntijaa. Process-SME projektissa NIHAK yhdistää seudun kasvuhakuiset mikro- ja PK-yritykset sekä parhaan pohjoisen Suomen, Ruotsin ja Norjan tutkimuslaitosten yritysasiantuntemuksen.

 

 

Yhteystiedot:

No results.

No results.

 

NITEK OY

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteystiedot:

No results.