Accessibility statement

[In English]

Welcome, this is the organization University of Oulu, Kerttu Saalasti Institute, MicroENTRE accessibility statement

This accessibility statement applies to the service https://digiprocess.eu/ and has been prepared / updated on 06.10.2020. The service is subject to the law on the provision of digital services, which requires that public online services must be accessible.

We have assessed the accessibility of the service ourselves

Digital service availability status

Partially meets accessibility requirements

Content and/or functions of the website which are not in compliance with the requirements:

 1. The website is not yet fully compliant

Observed: Img. element shortcomings

Unreachable content and its shortcomings

 1. The website is not yet fully compliant with the requirements

·       Observed: Img. element shortcomings

Unreachable content and its shortcomings

Some img. elements don´t have alternative text

Accessibility requirements that are not met
 • 1.1 Non-textual content

·       Observed: Contrast deficiencies

Unreachable content and its shortcomings

Some elements of the page cause contrast issues

Accessibility requirements that are not met
 • 4.3 Contrast (minimum)

·       Noticeable: Images showing text

Unreachable content and its shortcomings

Some images on the site contain text that is indistinguishable from the images

Accessibility requirements that are not met
 • 4.5 Images showing text

·       Managed: Header hierarchy is indistinct

Unreachable content and its shortcomings

Some titles don´t  follow a logical hierarchy

Accessibility requirements that are not met
 • 4.6 Headings and labels

Did you notice a lack of accessibility in our digital service? Let us know and we will do our best to correct the deficiency

Please email us with accessibility feedback at:

peetu.virkkala[at]oulu.fi

Regulatory authority

If you notice accessibility problems on the online service, please first provide feedback via email according to the above instructions. Response may take up to 14 days. If you are not satisfied with our response or if you have not received a response in two weeks, you may report to the Regional State Administrative Agency for Southern Finland. The agency’s website explains in detail how you can make a report and how the issue will be processed.

Contact information for the regulatory authority

Regional State Administrative Agency of  Southern Finland
Accessibility Supervisory unit
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
Swichboard 0295 016 000

[Suomeksi]

Tervetuloa, tämä on organisaation Oulun yliopisto, Kerttu Saalasti Instituutti, MicroENTRE saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua https://digiprocess.eu/ ja on laadittu / päivitetty 06.10.2020. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain

Ei saavutettava sisältö

3. Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen

 • Havaittava: Img. elementtien puutteet

  Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

  Joillain img. elementeillä ei ole vaihtoehtoista tekstiä

  Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
 • Havaittava: Kontrastipuutteet

  Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

  Osa sivuston elementeistä aiheuttaa kontrastiongelmia

  Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 1.4.3 Kontrasti (minimi)
 • Havaittava: Tekstiä esittävät kuvat

  Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

  Osa sivuston kuvista sisältää tekstiä joka ei ole erotettavissa kuvista

  Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 1.4.5 Tekstiä esittävät kuvat
 • Hallittava: Otsikkohierarkkia on puutteellinen

  Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

  Osa otsikoista ei seuraa loogista otsikkohierarkkiaa

  Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 2.4.6 Otsikot ja nimilaput

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi

Sähköpostilla

peetu.virkkala[at]oulu.fi

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon Avautuu uuteen ikkunaan. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

kommentointi suljettu.